Αλεξία Ν.  Ριτζάκη
 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αρχική Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία

  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εμπράγματο Δίκαιο
  • Υποθέσεις Κτηματολογίου
  • Κληρονομικό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Ρυθμίσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, υπαγωγή στον Νόμο 3869/2010

created by mindfull